topster.pl Strona główna

Czytelność oceny - funkcje tekstowe

Ocenie czytelność analizuje tekst i zauważa, jak skomplikowane jest fragment tekstu lub zestaw.

Ocenie czytelności może służyć do określenia, jak skomplikowane jest tekst. Szczegółów, takich jak długość zdania, liczba słów i sylaba liczyć w obliczeniach są wliczone w cenę.