topster.pl Strona główna

Program online Działka | Funkcje w wykresem

Tutaj można wykreślić wszelkie funkcje matematyczne w wykres funkcji

ƒ1(x) =
ƒ2(x) =
ƒ3(x) =
Rozmiar obrazu: Powiększenie:


Następujące funkcje są dostępne:
π = pi()Wartość bezwzględna = abs(x)1Okrągłe = runden(x)Losowe = zufall()2
Sinus = sin(x)Cosinus = cos(x)Stycznej = tan(x)(w radianach)
Sinus = asin(x)Cosinus = acos(x)Łuk styczny = atan(x)(w radianach)
Dziennik (Base-10) = log(x)Dziennik (Podstawy e) = ln(x)√ = wurzel(x)ex = exp(x)
1MODUŁ.liczby, funkcja21iędzy 2 i -1x-1 = x^(-1)e = e()

Przykłady: | sin(x) | abs(x) | | wurzel(abs(x)) | 0.2x-5 |