topster.pl Strona główna

Obliczyć względną jaskrawość

Obliczanie względnego luminancji, aby ustalić, czy pasuje kolor tekstu, kolor tła

Względna jaskrawość jest wskaźnikiem współczynnik kontrastu. Tylko, jeśli kontrast między kolor czcionki i kolor tła jest wystarczająco duży, tekst nawet w trudnych warunkach oświetleniowych można dobrze czytać. Tak na przykład, Projektant na barier projektowanie stron internetowych i Web master należy zwrócić uwagę.

#000000Luminancji: 0
#FFFFFFLuminancji: 1

Wynik To jest przykładowy tekst

Względna jaskrawość:
1 : 21

OK Współczynnik kontrastu jest optymalna

WCAG zdefiniowane przez: Graficzną reprezentację tekstu lub obrazów powinna być co najmniej współczynnik kontrastu 4.5 : 1 (Level AA) lub 7 : 1 (Level AAA) mają. Dużych skalowanych tekst powinien przynajmniej mieć kontrast 3 : 1 mają