topster.pl Strona główna

ASCII generator: Konwertowanie tekstu do tekstu ASCII (DOH)

ASCII art Generator konwertuje tekst na opracowanie logo ASCII (Czcionki: DOH)

Style czcionek:
swampland Super!462
starwars Super!376
Georgia11 Super!261
alpha Super!223
small Super!209
doom Super!182
big Super!160
banner4 Super!137
banner3 Super!124
epic Super!118
gothic Super!105
speed Super!104
ivrit Super!97
smkeyboard Super!89
dotmatrix Super!85
alligator2 Super!80
eftifont Super!61
chunky Super!52
standard Super!50
fender Super!48
contrast Super!46
graffiti Super!46
larry3d Super!41
shimrod Super!36
doh Super!34
3-d Super!33
letters Super!33
sub-zero Super!30
linux Super!30
binary Super!29
isometric3 Super!25
bubble Super!24
puffy Super!24
pepper Super!24
colossal Super!23
isometric4 Super!23
slant Super!23
eftiwall Super!23
decimal Super!22
term Super!21
wow Super!21
henry3d Super!21
univers Super!21
ogre Super!21
wavy Super!21
kontoslant Super!21
jazmine Super!21
broadway Super!20
goofy Super!20
jacky Super!20
threepoint Super!19
o8 Super!19
nancyj-fancy Super!19
eftitalic Super!18
tanja Super!18
nancyj-improved Super!18
runic Super!18
drpepper Super!18
fuzzy Super!18
amc3line Super!18
basic Super!18
dosrebel Super!17
alphabet Super!17
script Super!17
barbwire Super!17
tiles Super!17
rectangles Super!17
5lineoblique Super!17
graceful Super!16
amcthin Super!16
isometric1 Super!16
amcslash Super!16
rot13 Super!16
B1FF Super!16
wetletter Super!16
bright Super!16
cybermedium Super!15
thin Super!15
mirror Super!15
chiseled Super!15
reverse Super!15
digital Super!15
serifcap Super!15
usaflag Super!15
smallcaps Super!14
3x5 Super!14
caligraphy Super!14
crawford Super!14
morse Super!14
mnemonic Super!14
cyberlarge Super!14
flowerpower Super!14
mini Super!14
crazy Super!14
stellar Super!14
lean Super!13
heart_right Super!13
fourtops Super!13
kban Super!13
s-relief Super!13
peaks Super!13
DANC4 Super!13
bulbhead Super!13
nancyj Super!13
santaclara Super!13
merlin1 Super!13
sweet Super!13
lildevil Super!13
amcun1 Super!13
hex Super!13
bigchief Super!13
ghost Super!13
oldbanner Super!12
straight Super!12
slscript Super!12
coinstak Super!12
soft Super!12
smslant Super!12
isometric2 Super!12
italic Super!12
stop Super!12
double Super!12
marquee Super!12
morse2 Super!12
stampate Super!12
whimsy Super!12
short Super!11
dwhistled Super!11
train Super!11
rounded Super!11
block Super!11
shadow Super!11
red_phoenix Super!11
tubular Super!11
stampatello Super!11
konto Super!11
nvscript Super!11
computer Super!11
mike Super!11
rammstein Super!11
trek Super!11
alligator3 Super!11
blocks Super!11
amcslder Super!11
eftirobot Super!11
twisted Super!11
rotated Super!11
pawp Super!11
contessa Super!11
lockergnome Super!10
avatar Super!10
pyramid Super!10
filter Super!10
georgi16 Super!10
greek Super!10
varsity Super!10
bigfig Super!10
braced Super!10
4max Super!10
cybersmall Super!10
rowancap Super!10
peaksslant Super!10
hollywood Super!10
invita Super!10
3d_diagonal Super!10
dancingfont Super!10
nancyj-underlined Super!10
calgphy2 Super!10
roman Super!10
ntgreek Super!10
smshadow Super!9
relief2 Super!9
weird Super!9
moscow Super!9
jerusalem Super!9
amcrazo2 Super!9
gradient Super!9
horizontalright Super!9
stacey Super!9
fraktur Super!9
keyboard Super!9
amcaaa01 Super!9
lcd Super!9
ascii_new_roman Super!9
bell Super!9
alligator Super!9
amcrazor Super!9
banner Super!9
pebbles Super!8
spliff Super!8
twopoint Super!8
muzzle Super!8
octal Super!8
doubleshorts Super!8
lineblocks Super!8
eftipiti Super!8
maxfour Super!8
impossible Super!8
amctubes Super!8
madrid Super!8
smisome1 Super!8
ticksslant Super!8
fire_font-k Super!8
nscript Super!8
broadway_kb Super!8
cola Super!8
smscript Super!8
banner3-D Super!8
glenyn Super!8
thick Super!8
poison Super!8
eftiwater Super!8
funface Super!8
bolger Super!8
amcneko Super!7
catwalk Super!7
modular Super!7
nipples Super!7
arrows Super!7
tinker-toy Super!7
funfaces Super!7
stforek Super!7
dietcola Super!7
defleppard Super!7
tengwar Super!7
tombstone Super!7
cosmic Super!7
mshebrew210 Super!7
slide Super!7
ICL-1900 Super!7
smtengwar Super!7
1row Super!7
fire_font-s Super!7
rozzo Super!7
ticks Super!6
horizontalleft Super!6
merlin2 Super!6
cosmike Super!6
benjamin Super!6
smpoison Super!6
bear Super!6
cricket Super!6
flipped Super!6
acrobatic Super!6
ghoulish Super!6
swan Super!6
os2 Super!6
eftichess Super!6
cards Super!6
heart_left Super!6
relief Super!6
katakana Super!6
runyc Super!6
amc3liv1 Super!5
hieroglyphs Super!5
puzzle Super!5
cygnet Super!5
diamond Super!5
sblood Super!5
starstrips Super!4
tsalagi Super!4
knob Super!4
test1 Super!3
Styl czcionki: doh
Tekst:
                                                                                                        
                                                                                                        
BBBBBBBBBBBBBBBBB             iiii                     iiii           lllllll     tttt                              tttt     
B::::::::::::::::B            i::::i                    i::::i           l:::::l    ttt:::t                            ttt:::t     
B::::::BBBBBB:::::B            iiii                     iiii           l:::::l    t:::::t                            t:::::t     
BB:::::B   B:::::B                                               l:::::l    t:::::t                            t:::::t     
 B::::B   B:::::B  eeeeeeeeeeee  iiiiiii   ssssssssss  ppppp  ppppppppp  iiiiiii   eeeeeeeeeeee   l::::l ttttttt:::::ttttttt    eeeeeeeeeeee  xxxxxxx   xxxxxxxttttttt:::::ttttttt  
 B::::B   B:::::B ee::::::::::::ee i:::::i  ss::::::::::s p::::ppp:::::::::p i:::::i  ee::::::::::::ee  l::::l t:::::::::::::::::t   ee::::::::::::ee  x:::::x  x:::::x t:::::::::::::::::t  
 B::::BBBBBB:::::B e::::::eeeee:::::ee i::::i ss:::::::::::::s p:::::::::::::::::p i::::i e::::::eeeee:::::ee l::::l t:::::::::::::::::t   e::::::eeeee:::::ee x:::::x x:::::x t:::::::::::::::::t  
 B:::::::::::::BB e::::::e   e:::::e i::::i s::::::ssss:::::spp::::::ppppp::::::p i::::i e::::::e   e:::::e l::::l tttttt:::::::tttttt  e::::::e   e:::::e  x:::::xx:::::x  tttttt:::::::tttttt  
 B::::BBBBBB:::::B e:::::::eeeee::::::e i::::i s:::::s ssssss p:::::p   p:::::p i::::i e:::::::eeeee::::::e l::::l    t:::::t     e:::::::eeeee::::::e  x::::::::::x     t:::::t     
 B::::B   B:::::Be:::::::::::::::::e i::::i  s::::::s    p:::::p   p:::::p i::::i e:::::::::::::::::e l::::l    t:::::t     e:::::::::::::::::e   x::::::::x      t:::::t     
 B::::B   B:::::Be::::::eeeeeeeeeee  i::::i    s::::::s  p:::::p   p:::::p i::::i e::::::eeeeeeeeeee  l::::l    t:::::t     e::::::eeeeeeeeeee    x::::::::x      t:::::t     
 B::::B   B:::::Be:::::::e      i::::i ssssss  s:::::s p:::::p  p::::::p i::::i e:::::::e      l::::l    t:::::t  tttttte:::::::e        x::::::::::x     t:::::t  tttttt
BB:::::BBBBBB::::::Be::::::::e     i::::::is:::::ssss::::::s p:::::ppppp:::::::pi::::::ie::::::::e     l::::::l   t::::::tttt:::::te::::::::e       x:::::xx:::::x     t::::::tttt:::::t
B:::::::::::::::::B e::::::::eeeeeeee i::::::is::::::::::::::s p::::::::::::::::p i::::::i e::::::::eeeeeeee l::::::l   tt::::::::::::::t e::::::::eeeeeeee  x:::::x x:::::x    tt::::::::::::::t
B::::::::::::::::B  ee:::::::::::::e i::::::i s:::::::::::ss  p::::::::::::::pp i::::::i ee:::::::::::::e l::::::l    tt:::::::::::tt ee:::::::::::::e  x:::::x  x:::::x     tt:::::::::::tt
BBBBBBBBBBBBBBBBB    eeeeeeeeeeeeee iiiiiiii sssssssssss   p::::::pppppppp  iiiiiiii  eeeeeeeeeeeeee llllllll     ttttttttttt   eeeeeeeeeeeeee xxxxxxx   xxxxxxx     ttttttttttt 
                                 p:::::p                                                                   
                                 p:::::p                                                                   
                                 p:::::::p                                                                   
                                 p:::::::p                                                                   
                                 p:::::::p                                                                   
                                 ppppppppp                                                                   
                                                                                                        
Pozytywne34   Negatywne oceny11
Informacje dla styl czcionki doh:
doh.flf by Curtis Wanner (cwanner@acs.bu.edu)
latest revision - 4/95