topster.pl Strona główna

Naciśnij w celu

Przesuwne czerwony znak w obiekt docelowy. Ale może być rozwiązany tylko poprzez sprytne kroki.


» Wyświetlanie własnych kroków
Legenda: Pionki, Gry rysunek, Nowe stanowisko, Miejsce docelowe i Poprzednią pozycję

» Pokaż rozwiązanie

Legenda: Pionki, Gry rysunek, Nowe stanowisko, Miejsce docelowe i Poprzednią pozycję

Rozpocznij nową grę:

Zasady
Plac Czerwony (Gry rysunek) musi być wniesiona przez pionowe i poziome przesuwne w docelowej. Cel jest oznaczony na zielono. Kiedy przesuwając płytek pozostają tylko przed następny token. Ten kamień z pola gry powinny być żaden token w kierunku przystanku, następnie spada.