topster.pl Strona główna

Workday kalkulator / kalkulator dni

Kalkulator dni oblicza liczbę dni między dwiema datami, z wyjątkiem wszystkie soboty i niedziele.

Ta aplikacja określa liczbę dni między dwiema datami lub dodane do dni, określony dzień. To wyklucza weekendy z równania. Wakacje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu.


Data rozpoczęcia Data zakończenia
..

..Dni
Dni pracy w tygodniu: